İş Güvencesi
Kayıt No : 399114
Ekleme Tarihi : 9 Eylül 2020 Çarşamba
İzlenme/Hit : 1516
Ekleyen : Celal Aslan
  • Açıklama
  • Diğer Resimler
  • Yorumlar
  • Tavsiye Et

İŞ GÜVENCESİ

 

İş Güvencesi; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup, işçinin işini güvenceye alma amacıyla, işverenin süreli fesih hakkını kullanarak iş sözleşmesini sona erdirme hakkı kanun ile sınırlandırılmıştır.

 

Bir işçinin iş güvencesi kapsamında sayılabilmesi için dört temel şartın varlığı aranmaktadır;

 

-       - İşyerinde en az otuz işçinin çalışıyor olması

-       - İşçinin en az altı aylık kıdemi olması

-       - Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olması

-       - Feshin geçerli bir sebebe dayandırılmaması

 

4857 sayılı kanunun 19. Maddesinde düzenlendiği üzere, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde; işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin olarak işçiye bildirmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan hiçbir işçinin iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilememektedir. Ancak, işverenin md. 25/2’de sayılmış olan haklı nedenlerin varlığı halinde sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

 

İş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin kendisine tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde İş Mahkemesi’nde dava açabilme hakkı, İş Kanunu’nun 20. Maddesinde düzenlenmiştir. Feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispat yükümlülüğü ise işçiye aittir.

 

İşçi, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı yönündeki kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren on gün içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu sürede başvurmaz ise, işveren tarafından yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılacak olup, işveren sadece hukuki sonuçları ile sorumlu olacaktır.

 

İş Kanunu’nun uygulandığı 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde; en az 6 aylık kıdemi bulunması koşuluyla, belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçinin geçerli sebep gösterilmeden veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı İş Mahkemesi’nce veya özel hakem tarafından tespitiyle feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde; işçinin başvurması durumunda, bir ay içinde işe başlatmayan işveren tarafından, işçiye mahkeme veya özel hakemce belirlenen en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminat ödenmektedir (İş Kanunu Md. 21).

 

Öte taraftan; feshin geçersiz olduğuna dair mahkeme veya özel hakem kararının kesinleştirilmesine kadar, işçiye çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının da işçinin işe başlatılması veya başlatılmamasına bakılmaksızın ödenmesi söz konusudur.

 

İşe iade davasını kazanan işçiyi işe başlatmayan işverence en az 4 en çok 8 aylık ücreti tutarındaki tazminat, niteliği itibarıyla ücret sayılabilecek bir kazanç olmaması ve işe başlatılmayan sigortalının sigortalılık niteliğinin de kalmaması nedeniyle, SGK tarafından prime tabi tutulmamaktadır.

 

İşçinin işe iadesi için kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe başlamak üzere başvurmuş olması koşuluyla; işe başlatılsın veya başlatılmasın, çalıştırılmayan süre için ödenen en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklar, iş akdinin feshedildiği aydan başlanarak ilgili ayların prime esas kazançlarına işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primler kesilecek ve bu süreler hizmetten sayılacaktır.

Bu Kayıt İçin Başka Resim yok.
Bu Kayıt İçin Henüz yorum yapılmadı.
Yorum Yap
Adınız :
E-Posta :
Yorumunuz :
  :):(:D:-):@:S:P;)
:O:K:T:X:asg:ok:8):A
Oylama : Kötü İyi
Doğrulama Kodu :
Doğrulama :
Adınız ve Soyadınız :
E-Mail Adresiniz :
Arkadaşınızın Adı ve Soyadı :
Arkadaşınızın E-Mail Adresi :

Diğer Kayıtlar
 

İstatistikler :     Bugün   ( 2 )       Dün   ( 25 )       Tekil   ( 22900 )        Çoğul   ( 57772 )      Kişi Ziyaret Etmiştir.  

 
  Ana sayfa  DUYURU 1
 Organizasyon Şeması
 İş Güvencesi
 Yerel İş'ten MİSİAD Ziyareti
 GÜDAPAFED ZİYARET
 Genel Başkan'dan Basın Açıklaması
 Genel Başkan'dan Çağrı
  Hakkımızda
  Önemli Duyurular
  Video Galeri
  Resim Galeri
  İletişim
     
http://yerelis.org.tr Yerel iş Sendikası